WhiteHub chính thức công bố dự án cộng đồng VDP, khuyến khích hacker mũ trắng tiết lộ lỗ hổng giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu người dùng.

“Thông báo Lỗ hổng” là chương trình do WhiteHub (WhiteHub Vulnerability Disclosure Program — VDP) triển khai với mục đích khuyến khích các chuyên gia bảo mật, hacker mũ trắng gửi các báo cáo lỗ hổng trong sản phẩm, ứng dụng đến các doanh nghiệp, tổ chức.

Đóng vai trò trung gian, WhiteHub sẽ tiếp nhận, xác minh lỗ hổng và chuyển thông tin tới các tổ chức một cách an toàn. Các nhà nghiên cứu bảo mật, hacker mũ trắng có thể tham gia thông báo lỗ hổng báo mật tại đây.

Ông Nguyễn Hữu Trung, CEO của CyStack nhấn mạnh: “Đây là một dự án cộng đồng, WhiteHub không thu bất kỳ khoản phí nào từ chương trình này. Ngoài ra, thông qua chương trình WhiteHub sẽ ghi nhận điểm uy tín cho chuyên gia. Họ sẽ có cơ hội được mời tham gia vào các chương trình bug bounty lớn hơn, các chương trình bí mật mà chỉ dành cho các chuyên gia tin cậy có thành tích tốt và được xác thực bởi CyStack”.