Trước khi bắt đầu: Công bố tích hợp WHC vào WhiteHub Platform và tặng WHC cho tất cả Nhà nghiên cứu đã có đóng góp được ghi nhận trong chương trình Bug Bounty bất kỳ trên WhiteHub. Đọc thêm tại đây.

Hiện tại để giao dịch WHC, nhà nghiên cứu cần giao dịch qua Ví VNDC (vndc.io). Đổi WHC lấy đồng VNDC (tỉ lệ 1VNDC = 1 VND) sau đó tiến hành đổi VNDC sang VND hoặc USD.

Dưới đây là 4 bước giao dịch:

B1: Tạo ví VNDC Wallet

  • Tải app VNDC Wallet trên iOS hoặc Android.
  • Tạo tài khoản Ví VNDC

Từ giao diện trang chủ, chọn Options

Chọn Bật WHC.

Click chọn WHC để lấy địa chỉ ví.

Như vậy, bạn đã có địa chỉ nhận WHC vào ví VNDC. Copy địa chỉ này rồi chuyển sang Bước 2.

B2: Chuyển WHC từ WHC Wallet trên WhiteHub sang Ví VNDC

  • Nhập địa chỉ ví WHC trên VNDC ở Bước 1, chọn số lượng WHC cần chuyển và nhấn Transfer.

Lưu ý: Nhập sai địa chỉ ví có thể dẫn tới mất WHC mà không thể được hoàn trả.

B3: Đổi WHC lấy VNDC

WHC có thể được giao dịch thông qua tính năng P2P trading (giao dịch ngang hàng) để đổi lấy VNDC phục vụ mục đích rút tiền về tài khoản ngân hàng.

B4: Rút tiền về tài khoản ngân hàng

  • Tại menu VNDC, chọn Payment (Phương thức thanh toán)
  • Chọn Add Account để thêm tài khoản ngân hàng

Sau khi đã thêm thành công Tài khoản ngân hàng, thực hiện Bán VNDC để rút tiền về tài khoản.

Nhập các thông tin cần thiết.

Sau khi bán VNDC thành công, người dùng sẽ nhận lượng tiền tương ứng trả về tài khoản ngân hàng đã chọn.

---
Mọi thắc mắc trong quá trình giao dịch WHC trên VNDC Wallet vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ VNDC tại help.vndc.io.