WhiteHub phối hợp cùng VNDC chính thức công bố kế hoạch phân phối WHC giai đoạn 2.

Vào 20h00 ngày 13/1, WhiteHub đã khởi động đợt phân phối 1,999,000 WHC lần 1 thông qua VNDC DIPO. Nhà đầu tư có thể tham gia sở hữu WHC với 02 mức giá 1 WHC = 705 VNDC hoặc bằng VIDB với mức giá 1 WHC = 0.13 VIDB. Toàn bộ số lượng WHC đã được phân phối hoàn toàn đến gần 1,000 nhà đầu tư chỉ trong vòng 28 phút.

Sau chương trình DIPO lần 01, WhiteHub đã phối hợp cùng VNDC mở giao dịch WHC trên VNDC P2P Trading, mở kênh cho vay thế chấp bằng WHC trên VNDC Credit Line và đặc biệt là các Farming Pool của WHC trên ứng dụng VNDC Farming. Song song với đó, ngày 12/02/2021, WhiteHub sẽ bắt đầu áp dụng WHC trong toàn bộ hệ sinh thái WhiteHub như một hình thức trả thưởng của các doanh nghiệp dành cho các chuyên gia bảo mật.

Bằng việc phát sinh nhu cầu sở hữu WHC, trong tháng 02 năm 2021, số lượng 10 triệu WHC cũng sẽ được mở khóa thêm trong Smart Contract. VNDC sẽ tiến hành 02 đợt mở bán DIPO nữa trong thời gian sắp tới.

  • WHC Session 2: Số lượng 2.5 triệu WHC sẽ được phân phối trên VNDC DIPO với tỷ giá 1 WHC = 2,500 VNDC. (Công bố trên VNDC vào ngày 28/01/2021).
  • WHC Session 3: Mở bán 10M WHC trên VNDC DIPO và các kênh Launchpad khác với tỷ giá 1 WHC = 0.6 USDT (14,100 VNDC). Ưu tiên mở bán cho các nhà đầu tư quốc tế (Châu Á, thị trường chính của WhiteHub sẽ mở rộng).

Lộ trình niêm yết và mở rộng WhiteHub Token (WHC)

Lộ trình đưa WHC vào hệ sinh thái WhiteHub

Năm 2021:

  • Q1/2021: Tích hợp WHC vào nền tảng WhiteHub.net và tiện ứng bảo mật CyStack trên VNDC Wallet.
  • Q2/2021: Tích hợp WHC vào nền tảng bảo mật Cystack Platform. Tăng trưởng +5,000 chuyên gia bảo mật sử dụng nền tảng WhiteHub.
  • Q3/2021 và Q4/2021: Mở rộng cung cấp WhiteHub cho 1,000 doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực.

Năm 2022:

  • Mở rộng đội ngũ chuyên gia và các doanh nghiệp tại Đông Nam Á sử dụng nền tảng WhiteHub.
  • Ứng dụng rộng rãi WHC như một phương thức trả phí cho các dịch vụ và sản phẩm bảo mật.
  • Nâng cấp nền tảng WhiteHub trở thành hệ thống tự vận hành phi tập trung (Decentralized Autonomous Organization — DAO).

Đội ngũ phát triển WhiteHub.