Sau hơn 01 năm ra mắt, WhiteHub đã được sử dụng bởi hơn 1,500 chuyên gia bảo mật và hơn 50 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Với mục tiêu mở rộng WhiteHub đến cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới, nâng cao tính ứng dụng của WhiteHub trong hệ sinh thái các sản phẩm bảo mật.

Chúng tôi, những người sáng lập dự án WhiteHub đã quyết định ứng dụng công nghệ blockchain vào việc trả thưởng, trả phí cho các dịch vụ và sản phẩm mà WhiteHub cung cấp. Do đó, ngày 04/01/2020, WhiteHub Token (viết tắt là WHC) và hệ sinh thái WHC ra đời.

Sử dụng WHC trong hệ sinh thái WhiteHub Platform

Hệ sinh thái WHC

WHC là tiền điện tử được xây dựng trên nền tảng Ethereum Blockchain, với tầm nhìn trở thành một tài sản trung gian trong các chương trình Bug Bounty và trả phí cho các sản phẩm bảo mật. Tận dụng điểm mạnh từ công nghệ Blockchain, WHC sẽ giúp cho quá trình trao đổi trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu chi phí và tăng tính ẩn danh cho người sử dụng. Đồng thời WHC cũng giúp giảm thiểu các rào cản giúp các chuyên gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới dễ dàng tham gia cộng đồng WhiteHub.

Ngoài ra, riêng WHC cũng được coi như một kênh giúp đội ngũ sáng lập chia sẻ quyền sở hữu nền tảng WhiteHub cho cộng đồng, các nhà đầu tư có thể sở hữu WHC để nhận được những lợi ích sinh ra từ tiềm năng của WHC và nền tảng WhiteHub Platform. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn từng bước đưa WhiteHub trở thành hệ thống tự vận hành hoàn toàn (DAO — Decentralized Autonomous Organization).

Road map

Lộ trình này có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế triển khai và sẽ được đội ngũ phát triển điều chỉnh để mang lại hiệu quả nhất. Với mục tiêu tăng lượng người dùng sở hữu WHC, tăng lượng giao dịch WHC trên nền tảng WhiteHub và có thêm nhiều ứng dụng bên thứ 3 sử dụng WHC như một phương thức trả phí hữu dụng.

Giai đoạn A (Q1 2021)

 • 01/2021: Mở bán WHC với số lượng giới hạn (Private Sale)
 • 01/2021: Niêm yết WHC trên VNDC Wallet
 • 01/2021: Phân phối WHC thông qua VNDC DIPO
 • 01/2021: Niêm yết cặp tài sản WHC/VNDC trên Nami Exchange
 • 01/2021: Mở giao dịch WHC trên VNDC P2P Trading
 • 02/2021: Niêm yết cặp tài sản WHC/VNDC trên Uniswap.org
 • 02/2021: Mở giao dịch WHC trên VNDC Exchange
 • 02/2021: Giới thiệu dự án WHC thông qua một số nền tảng Launchpad quốc tế như VNDC DIPO, Binance launchpad, Gate.io,…
 • 02/2021: Phát triển cộng đồng nhà đầu tư và người dùng WhiteHub
 • 03/2021: Triển khai sử dụng WHC để trả phí cho chương trình Bug Bounty trên nền tảng WhiteHub

Giai đoạn B (Q2 2021)

 • Tích hợp WHC trên nền tảng Cystack

Giai đoạn C (Q3 2021)

 • Thu hút 5,000 chuyên gia bảo mật sử dụng nền tảng WhiteHub

Giai đoạn D (Q4 2021)

 • Thu hút hơn 10,000 nhà đầu tư sở hữu WHC Token tại các địa chỉ ví và sàn giao dịch tiền điện tử

Giai đoạn E (2022)

 • Tăng trưởng chuyên gia, doanh nghiệp sử dụng WhiteHub, nhà đầu tư sở hữu WHC và mở rộng hệ sinh thái bảo mật có ứng dụng WHC.
 • Nâng cấp nền tảng WhiteHub trở thành hệ thống tự vận hành phi tập trung (Decentralized Autonomous Organization — DAO).

Thông tin kỹ thuật

Xem chi tiết White Paper để hiểu thêm về cách hoạt động của WhiteHub tại đây.