Theo như lộ trình đã thông báo, vào 20h00 ngày 14/02/2021, WhiteHub Token (WHC) chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch Nami Exchange. Giờ đây, nhà đầu tư có thể giao dịch mua/bán WHC tại Nami Exchange, đồng thời có thể thực hiện gửi on-chain giữa 2 địa chỉ ví để lưu trữ và giao dịch.

Thông tin chi tiết:

=> Đọc các bài viết về WhiteHub Token: https://blog.whitehub.net/tag/whc/