Chính thức công bố Bug Bounty Giaohangtietkiem trên nền tảng WhiteHub.

Chi tiết chương trình GHTK Bug Bounty

Tên chương trình: GHTK Bug Bounty

Nội dung: Hợp tác với cộng đồng chuyên gia để tìm kiếm lỗi bảo mật và củng cố an toàn thông tin cho hệ thống của Giaohangtietkiem.

Nền tảng thực hiện: WhiteHub

Công bố: Sep 2020

Tình trạng: Paused

Tiền thưởng tối đa: 10,000,000 VNĐ/lỗi

Loại chương trình: Công khai (Public)

Chi tiết: https://whitehub.net/programs/ghtk

Về Giaohangtietkiem

Giao Hàng Tiết Kiệm (giaohangtietkiem.vn) là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực logistics giao vận, ứng dụng công nghệ cao với hơn 1000 đối tác khách hàng và hơn 500 điểm gửi hàng trên toàn quốc.