Chính thức công bố VNDC Bug Bounty trên WhiteHub.

VNDC Bug Bounty

Tên chương trình: VNDC Bug Bounty

Nội dung chương trình: Hợp tác với cộng đồng chuyên gia để tìm kiếm lỗi bảo mật và củng cố an toàn thông tin cho hệ thống VNDC.

Nền tảng phát hành: WhiteHub

Công bố: Sep 2020

Trạng thái: Open

Thưởng tối đa: 2,000,000 VNĐ/lỗi

Loại chương trình: Semi-private (Bán riêng tư)

Chi tiết: https://whitehub.net/programs

Về VNDC

VNDC là một đồng tiền mã hóa ổn định giá (stablecoin), được phát hành bởi liên minh VNDC với sứ mệnh trở thành một Stablecoin đầu tiên dành cho người Việt. VNDC đóng vai trò là công cụ phục vụ cho việc giao dịch tài sản số trên các sàn và chuyển đổi về VND cho người dùng Việt với tỉ lệ luôn là 1 VNDC = 1 VND tại mọi thời điểm.